Oferty Pracy : Archiwum

May 22, 2017

KURS: Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, objadanie się

Filed under: Uncategorized — karol @ 5:18 pm

WARSZTAT SZKOLENIOWY :: SZKOLENIE PSYCHOLOGICZNE

TEMAT:
Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się.

TERMIN:
28.05.2017 (niedziela)

GODZINA:
09:30 - 15:30

LOKALIZACJA:
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Magnoliowa 8, Lublin
sala: 019 - parter (sala konferencyjna)

KOSZT:
260 zł osoby uczące się
310 zł osoby pracujące
*** cena obejmuje: udział w warsztacie, materiały dydaktyczne, certyfikat, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
dr Iwona Gryniuk Toruń
*** psycholog, psychoterapeuta, trener

ZAKOŃCZENIE:
certyfikat na licencji Psychologicznego Centrum Rozwoju zaświadczający uczestnictwo w szkoleniu

ODBIORCY:
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby
pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci m.in. kierunków: psychologia, pedagogika, wszystkie osoby
zainteresowane

PROGRAM KURSU:
1. Zaburzenia odżywiania się zagadnienia podstawowe:
definicje i historia zaburzeń odżywiania się,
obraz kliniczny, kryteria diagnostyczne i diagnoza różnicowa w oparciu o ICD-10 i DSM-V,
epidemiologia zaburzeń odżywiania się,
ocena stanu zdrowia i stopnia zaburzenia, rokowania w zaburzeniach odżywiania się.
2. Rozumienie zaburzeń odżywiania się:
cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się,
podstawy biologicznego rozumienia zaburzeń odżywiania się,
źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania w ujęciu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, społeczno-
kulturowym,
rodzinna perspektywa rozumienia zaburzeń odżywiania się.
3. Leczenie i terapia zaburzeń odżywiania:
biologiczne metody leczenia zaburzeń odżywiania się,
terapia psychodynamiczna i poznawczo-behwioralna zastosowanie, wskazania i przeciwwskazania,
terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się,
psychoterapia grupowa w leczeniu zaburzeń odżywiania się,
inne formy leczenia i terapii.
4. Opis i analiza terapii osoby z zaburzeniami odżywiania się.
5. Diagnoza, projektowanie systemu oddziaływań, praca nad kontraktem z uwzględnieniem systemu rodzinnego u
adolescentów.
6. Przekształcanie obszarów problemowych z użyciem narzędzi terapii.
7. Analiza zachowań terapeuty utrudniających pracę z pacjentem oraz ćwiczenie zachowań zwiększające skuteczność pomocy.
8. Trening umiejętności praktycznych.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:
wykład teoretyczny, prezentacje multimedialne, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych
technik terapeutycznych, ćwiczenia praktyczne - indywidualnie i w grupach

ZAPISY:
Formularz zgłoszeniowy:
www.pcrozwoju.bnx.pl (zakładka formularz zgłoszeniowy)
e-mail: [Apply online]
tel. ……

P.C.R.
Psychologiczne Centrum Rozwoju
OGÓLNOPOLSKI REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH
NUMER EWIDENCYJNY 2.06/00045/2011

Powered by WordPress